Opening Vision

Thinking

ปล่อยใจให้วาง
คุยในสิ่งที่ไม่ทำให้เครียด
– สร้างสุนทรียภาพในการพูดคุยกับคนรอบข้าง
– หาจุดเด่นของความคิด
– ใส่สีสันให้กับชีวิตของตนเอง
– เดินตามที่ฝัน (ตามรอบทางแห่งฝัน)
– กล้าเปลี่ยนในสิ่งที่ต้องการ
– คิดนอกกรอบ
เผชิญกับสิ่งใหม่ๆ ที่ยังไม่เคยลอง
– เดินตามรอยความคิดดูบ้าง
– เขียนทุกสิ่งที่คิดเผื่อลืม 555

Advertisements