บทคิด # 1

Thinking

สาด เท ความ คิด
ใน จิต วิญญาณ เรา
โลก นี้ เป็น เพียง
สิ่ง ที่ เรา สมมติ
คน นั้น แท้ จริง
แล้ว เป็น แค่ “สัตว์
ที่ ต้อง การ “ประเสริฐ” ?

Advertisements